ការពារជំងឺ: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

មានផលិតផលដែលមានគុណប្រយោជន៍ខ្លះសម្រាប់សុខភាព។ ខ្ញុំនឹងផ្តល់តំណភ្ជាប់ទៅផលិតផលនីមួយៗ។

សម្រាប់រាល់ផលិតផលដែលយើងពិនិត្យមើលលើគេហទំព័ររបស់យើងយើងសួរសំណួរដូចខាងក្រោមៈតើផលិតផលនេះធ្វើអ្វី? - តើវាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា? - តើមានហានិភ័យក្នុងការថែរក្សាផលិតផលនេះទេ? តើអ្នកនឹងចំណាយប្រាក់អ្វីខ្លះដើម្បីសាកល្បងផលិតផល? យើងសាកល្បងរាល់ផលិតផល។ យើងមានវិធីសាស្រ្តសាកល្បងដែលមានភាពទាន់សម័យនិងត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់។ យើងកំពុងធ្វើតេស្តផលិតផលឥតឈប់ឈរនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីឱ្យអ្នកអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលយើងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តបានប្រសើរជាងមុន។ ប្រសិនបើអ្នកជាវេជ្ជបណ្ឌិតតើអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាឬចេញវេជ្ជបញ្ជាទេ? យើងមានក្រុមគ្រូពេទ្យដែលធ្វើការជាមួយយើង។ គ្រូពេទ្យម្នាក់ៗត្រូវបានចាត់តាំងក្រុមជាក់លាក់នៃអ្នកជំងឺសម្រាប់ការធ្វើតេស្តហើយពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើតេស្តនេះ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យយើងទទួលបានទិន្នន័យត្រឹមត្រូវនិងគួរឱ្យទុកចិត្តបំផុតហើយយើងអាចប្រាកដថាគ្មានថ្នាំណាដែលបណ្តាលឱ្យឬត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ្នកជំងឺបន្ទាប់ទេ។ យើងមានមោទនភាពចំពោះការពិតដែលថាយើងលក់តែផលិតផលដែលយើងជឿជាក់ថាមានសុវត្ថិភាព។ យើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការជ្រើសរើសផលិតផលរបស់យើង។ តើអ្នកណែនាំឬលក់ផលិតផលទាំងនេះទេ? យើងណែនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយដែលមានសក្តានុពលបង្កឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការលូតលាស់របស់ទារករួមទាំងអរម៉ូនមានផ្ទៃពោះ។

ការវាយតម្លៃថ្មី

Miracle

Ina Stephenson

រាល់ពេលដែលការសន្ទនាទាក់ទងទៅនឹងការរក្សាសុខភាពអ្នកតែងតែអានអ្វីមួយអំពី Miracle - ហេតុអ្វីបានជានោះ? ប្រ...