សម្រស់: លទ្ធផលរួចរាល់ បន្ទាប់ពីពីរបីថ្ងៃ?

មានផលិតផលជាច្រើននៅទីនោះដែលអះអាងថាធ្វើឱ្យស្បែករបស់អ្នកមើលទៅក្មេងជាងវ័យប៉ុន្តែមិនមានប្រសិទ្ធិភាពនោះទេ។ អ្នកអាចខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអ្នកទិញផលិតផលទាំងនេះហើយពួកគេមិនល្អទេ។ អ្នកអាចរកឃើញទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផលិតផលនីមួយៗនៅក្នុងផ្នែក "ការពិនិត្យផលិតផល" ។ វាមិនមែនជាបញ្ជីហត់នឿយនៃផលិតផលទាំងអស់នៅទីនោះទេប៉ុន្តែវាជាកន្លែងល្អដើម្បីចាប់ផ្តើម។

នៅក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញដែលនៅសល់ខ្ញុំផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការណែនាំខ្លីៗអំពីផលិតផលនិងរបៀបប្រើវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមជាមួយគន្លឹះមួយចំនួន។ ការពិនិត្យទាំងអស់ត្រូវបានដាក់នៅទីនេះក្រោមផ្នែក "ការពិនិត្យផលិតផល" ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីការពិនិត្យឡើងវិញទាំងនេះឬមានផលិតផលជាក់លាក់មួយដែលអ្នកចង់ឃើញពិនិត្យសូមទាក់ទងខ្ញុំឬទុកមតិយោបល់នៅទីនេះ។ ការបដិសេធ: ការពិនិត្យឡើងវិញទាំងអស់ដែលបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រនេះគឺជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកដទៃ។ ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូពេទ្យជំនាញទេហើយក៏មិនមានជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រដែរ។ សូមយោងទៅលើអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនិងអ្នកជំនាញសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនដទៃទៀតទាក់ទងនឹងស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់របស់អ្នក។ មុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំជាវេជ្ជបណ្ឌិតជិត ២០ ឆ្នាំហើយ។ ខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាគ្រូពេទ្យជំនាញខាងសម្អាងអស់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំដែរ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

BioLab

BioLab

Ina Stephenson

ផលិតផល BioLab BioLab អាថ៌កំបាំងក្នុង BioLab សម្រស់។ plethora នៃសក្ខីភាពវិជ្ជមានពីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលម...