Mindre stress, resultat efter 5 veckor. Ett av de bästa…

Vad är Stress?

Stress är ett fysiologiskt tillstånd där din kropp känner att du kommer att misslyckas. Det är därför vi behöver en stressavlastningsprodukt, men förstår inte hur vi ska behandla den eller hantera den. I själva verket kan en stressavlastande produkt göra mer skada än nytta. Stress kan vara bra för vissa människor, men det faktum att många människor med allvarliga symptom på stress inte har någon lösning på deras problem hjälper inte deras hälsa. Stress lindra produkter är inte bara ineffektivt, utan också kan orsaka skada genom att öka din stress.

Stress i allmänhet har många symtom, men symtomen kan variera från själva stressen till något som kan hända under den tid du använder en stressavlastare. Det är ofta svårt att avgöra hur stressande situationen är, eftersom stress är ett pågående tillstånd och kan påverka hela ditt liv. Stress kan också förändras i intensitet och frekvens över tid. Några av de vanligare symptomen på stress inkluderar: ångest

Ångest kan variera från mild till extrem, beroende på omständigheterna, men kan kännas som intensiv ångest under nuet eller i en tidigare stressande händelse. När vi är stressade släpper vår kropp endorfiner, naturliga smärtstillande medel.

De senaste testerna

CalMax

CalMax

Ina Stephenson

CalMax ett av de bästa CalMax att minimera effekterna av stress på lång sikt, men vad kan orsaka de...