Làm trắng răng trong tự thử nghiệm - tôi chỉ không thể ...

Trang này chỉ dành cho các sản phẩm mà tôi tin là tốt nhất để làm sáng răng. Tôi khuyên bạn nên mua những sản phẩm này vì bạn quan tâm đến việc mua chúng. Nếu bạn quyết định sử dụng chúng cho răng sáng hơn, xin lưu ý rằng những sản phẩm này sẽ không làm cho răng của bạn khỏe mạnh hơn. Điều rất quan trọng là làm theo các hướng dẫn được cung cấp với các sản phẩm và chỉ sử dụng chúng nếu chúng thực sự được sử dụng cho mục đích bạn có trong tâm trí. Ngoài ra, điều luôn luôn quan trọng là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu bất kỳ phẫu thuật nha khoa. Một số sản phẩm mà tôi sử dụng cho răng nhẹ hơn cũng có chèn theo toa. Có những chèn theo toa trên các sản phẩm cho bạn biết bạn nên sử dụng bao nhiêu. Tôi khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm này không quá 2 tuần một lần để giúp làm quen với hương vị của sản phẩm.

Tôi nên sử dụng sản phẩm trong bao lâu?

Những sản phẩm này không phải được sử dụng miễn là cần thiết. Tôi đề nghị ít nhất 2 tuần ở giữa mỗi lần sử dụng. Tuy nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng sản phẩm sẽ không hoạt động tốt hơn nếu bạn chỉ sử dụng nó trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Nếu nó không hiệu quả với bạn, vui lòng không ngừng sử dụng hoặc ngừng sử dụng dưới 2 tuần.

Báo cáo thử nghiệm hiện tại

Denta Seal

Denta Seal

Ina Stephenson

Denta Seal hiện được coi là một lời khuyên trong cuộc, nhưng sự phổ biến của nó đã tăng lên nhanh c...